Samenvatting Politiek Café 2 maart

09 March 2022

Georganiseerd door Ondernemend Waterland, vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Met een opkomst van circa 35 ondernemers was de zaal goed gevuld in het Mirror Paviljoen. Onder leiding van Thierry van der Weide zijn de vertegenwoordigers van de politieke partijen bevraagd over onderwerpen die de ondernemers van Waterland aangaan. Vanuit het publiek kwamen er veel vragen en reacties richting de politiek.

Als opwarmer werden eerst enkele feiten gepresenteerd over Waterland en het ondernemersklimaat. Zo zijn er 1.858 ondernemingen in de gemeente Waterland actief, dat is zonder stichtingen en verenigingen. De grootste sector in Waterland is de zakelijke dienstverlening, deze beslaat circa 30% van het totaal aantal bedrijven. In Waterland worden enkele bedrijventerreinen getransformeerd naar woningbouw. Dat is goed voor meer woningen in Waterland, maar slecht voor de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. Na transformatie blijft in de gemeente Waterland minder dan 10 hectare bedrijventerrein over. Wat rest is met name op Het Schouw en bedrijventerrein Ilpendam. Ter vergelijk: Edam-Volendam heeft 72 hectare bedrijventerrein en alleen de Baanstee is al 200 hectare.

Tijdens het politiek café gingen politici met elkaar en de ondernemers in de zaal in gesprek over meerdere onderwerpen, waarvan twee onderwerpen het meest uitgebreid aan de orde kwamen. Door te klikken op deze link kun je het uitgebreide verslag van het Politiek Café op 2 maart lezen.